Zen Nippon Kendo Renmei Iaido

Seitei Iaido (制定 居合道) lub Zenkenren Iaido (全剣連 居合道)

Zen Nippon Kendo Renmei Iaido została skrócona do Zen Ken Ren Iai (全剣連居合) zwana jest też jako Seitei Iai.
Seitei oznacza po prostu „Standard” lub „Jednolity”, w Japonii jest najczęściej określany jako Zen Ken Ren Iaido.

W roku 1969 komisja złożona z mistrzów Iaido ćwicząca różne style Iai (Muso Jikiden Eishin Ryu, Muso Shinden Ryu, Hoki Ryu i Hasegawa Ryu) stworzyła Zen Nippon Kendo Renmei (Wszech Japońska Federacja Kendo) i opracowała zestaw 7 form Seitei Iai. Zawierały one cztery formy siedzące – trzy (seiza) jedną (iai hiza) oraz trzy formy stojące (tachi).

1969 – Komisja ZNKR składała się z:
Danzaki Tomoaki, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
Yamatsuta Jukichi, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
Yamamoto Harusuke, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
Masaoka Kazumi, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
Muto Shuzo, Hanshi, 9 Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
Kamimoto Eichi, 9 Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
Yoshizawa Ikki, 9 Dan Hanshi, Hoki Ryu
Tsumaki Seirin, 8 Dan Kyoshi, Tamiya Ryu
Suetsugo Tomezo 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
Nukada Hisashi, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
Ohmura Tadaji, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
Sawayama Shuzo 8 Dan Kiyoshi, Hoki Ryu

znkr_makers

Następnie w 1980 roku kolejna komisja mistrzów miecza stowarzyszonych w Zen Nippon Kendo Renmei dodała trzy kolejne formy.

1980 – W składzie komisji ZNKR byli:
Danzaki Tomoaki, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
Kamimoto Eichi, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
Hashimoto Masatake, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
Wada Hachiro, 8 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
Mitani Yoshisato, 8 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
Sawayama Shuzo, 8 Dan Hanshi, Hoki Ryu

Z początkiem kwietnia 2001 roku dodano kolejne 2 formy.

2001 – W składzie komisji ZNKR byli min.:
Ikeda Teruo, 8 Dan Hanshi
Ueno Sadanori, 8 Dan Hanshi
Kawamura Yoshio, 8 Dan Hanshi
Kishimoto Chihiro, 8 Dan Hanshi
Fukuda Kazuo, 9 Dan Hanshi
Fujita Tadashi, 8 Dan Hanshi
Fujita Mitsuaki, 8 Dan Hanshi

W roku 2006 komisja ZNKR w składzie:
Kawaguchi Toshihiko, 8 Dan Hanshi
Kishimoto Chihiro, 8 Dan Hanshi
Takeda Kiyofusa, 8 Dan Hanshi
Yasunaga Takeshi, 8 Dan Hanshi
Yamasaki Takashige, 8 Dan Hanshi
Yamazaki Masahiro, 8 Dan Hanshi
częściowo zaktualizowała formy Seitei Iei.

Tych 12 form kata zawiera 90 procent podstaw Iaido. Seitei Iai obejmuje 4 siedzące i 8 stojących form, reprezentujących najbardziej efektywne techniki pochodzące z kilkusetletniej tradycji władania mieczem. Jednakowoż zrozumienie najgłębszej istoty tej sztuki umożliwia dopiero intensywny trening starych szkół (Koryu), w których prawdziwy duch Iaido przejawia się w całej pełni.

Wszystkie formy kata zaczynają się i kończą włąściwą ceremonią „Reiho”. W zależności od sytuacji jest ona wyrazem szacunku do przeszłości (najstarszych mistrzów), współczesności (do nauczyciela i miecza) i do przyszłości tej dyscypliny (czyli uczniów).

Wraz z pojawieniem się ZNKR Iaido, tradycyjnych szkół „Ryu-Ha” wprowadzono standardowo system stopni.
Do oceny doświadczenia kandydatów zastosowano system stopni kyu od 5 do 1 i stopni dan do 8.
W większości organizacji Iaido stopień 1 kyu jest egzaminem obowiązkowym który dopuszcza do podejścia na stopień mistrzowski 1 dan.

Seiza no bu (rozpoczynane z seiza)
1 – Ippon me: Mae – 前
2 – Nihon me: Ushiro – 後 ろ
3 – Sanbon me: Ukenagashi – 受 け 流 し

Iai-hiza no bu (rozpoczynane z iai-hiza)
4 – Yonhon me: Tsuka-ate – 柄 当 て

Tachi ai no bu (rozpoczynane na stojąco)
5 – Gohon me: Kesagiri – 袈 裟 切 り
6 – Roppon me: Morote-zuki – 諸 手 突 き
7 – Nanahon me: Sanpōgiri – 三 方 切 り
8 – Happon me: Ganmen-ate – 顔 面 当 て
9 – Kyuhon me: Soete-zuki – 添 え 手 突 き
10 – Juppon me: Shihōgiri – 四 方 切 り
11 – Jiu-ippon me: Sōgiri – 総 切 り
12 – Jiu-nihon me: Nukiuchi – 抜 き 打 ち

Diagram cięć w formach ZNKR


Copyright © 2019 Iaido Zielona Góra
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2019