Budowa miecza

Japoński miecz katana, jest znany na całym świecie jako miecz samurajski. Nie tylko ze względu na jego właściwości materiałowe. Noszenie i używanie tej broni od dawna było wyłącznym przywilejem japońskiej klasy wojowników, samurajów. Ale katana jest czymś więcej niż tylko bitną bronią. Była i nadal jest wyrazem kultury samurajów. Ponieważ nie była to tylko broń, ale służyła także edukacji postaci i rozwoju samurajów. Katana jest japońską bronią białą, której długość przeważnie przekraczała 60 cm. To broń sieczna. Jej głownia była zakrzywiona. Szabla japońska bo tak poprawnie się ją nazywa, przyjęła potocznie miano miecza samurajskiego.

Miecz samurajski - BUDOWA OGÓLNA

BUDOWA OGÓLNA

1 – HA
2 – MUNE lub MINE
3 – TSUKA
4 – SAGEO
5 – SAYA
6 – HI lub BO HI
7 – HAMON
8 – KISSAKI


Miecz samurajski - SAYA

SAYA

1 – KOZUKA
2 – KOIGUCHI
3 – KOGAI
4 – KURIGATA
5 – SHITO-DOME
6 – KAERIZUNO
7 – KAMON
8 – KOJIRI lub SAYA-JIRI


Miecz samurajski - TSUKA

TSUKA

1 – HABAKI
2 – SEPPA
3 – TSUBA
4 – SEPPA
5 – FUCHI
6 – MEKUGI
7 – SAME lub SAME-HADA
8 – TSUKAMAKI [TSUKA-ITO]
9 – MENUKI
10 – MAKIDOME
11 – KASHIRA-GANE
12 – KASHIRA lub TSUKA-GASHIRA


Miecz samurajski - TOSHIN

TOSHIN

1 – HA-CHO lub NAGASA
2 – ZEN-CHO
3 – NAKAGO
4 – YASURI-ME
5 – HA-MACHI
6 – HAMON
7 – HA-BUCHI / YAKIBA
8 – SHINOGI
9 – HIRA-JI oder JI
10 – MONO-UCHI
11 – YOKOTE lub YOKOTE-SUJI
12 – FUKURA
______________________________
1 – NAKAGO-JIRI
2 – MEI [Data i sygnatura]
3 – MEKUGI-ANA
4 – MUNE-MACHI
5 – HABAKI-SHITA
6 – HI lub BO-HI
7 – SHINOGI-JI
8 – SORI
9 – KASANA
10 – MI-HABA
11 – MITSUKADO
12 – BOSHI
13 – KISSAKI
katana