W szkołach szermierki Iaido rozróżniamy pięć podstawowych postaw z wyciągniętym mieczem. Możemy je wspólnie nazwać jako “Gogyo-no kamae”.

1.Chudan-no kamae (postawa wody).
2.Jodan-no kamae (postawa nieba).
3.Hasso-no kamae (postawa in/drzewa).
4.Gedan-no kamae (postawa ziemi).
5.Wakigamae (postawa yo/yang).


 Chudan-no kamae 中段の構え

WODA 水
Postawa środkowa. Jest to kamae najpopularniejsze i za razem najbardziej przydatne. W tej postawie ostrze miecza trzymanego w dłoniach skierowane jest prosto w przeciwnika. Patrz w pkt. między oczami przeciwnika, spojrzeniem zwanym (enzan-no metsuke). Używając w ten sposób wzroku możesz z pewnym wyprzedzeniem zauważyć atak przeciwnika.
Kamae to jest odpowiednie i do obrony i do ataku. Chudan jest jak woda więc czasem nosi nazwę “Mizu-no kamae” czyli postawa wody, zwana też jest “jin” lub “nin-no kamae“,postawą “dla każdego”.
Mówi o tym żebyś był nieruchomy jak tafla stawu, ale nie zastygaj w zupełnym uśpieniu. Głęboko w tobie płynie ukryty nurt, czekający na odpowiednią chwilę aby wypłynąć na powierzchnię.
Bądź spokojny i pilnie obserwuj, nie śpiesz się i wyczekuj, ale bądź czujny. Jesteś jak woda. Dopasuj się do nowej sytuacji i przybieraj kształt naczynia.


 Jodan-no kamae 上段の構え

NIEBO 天
W tej postawie miecz uniesiony jest nad głową. Możemy przyjąć postawę hidari jodan (lewą) lub migi jodan (prawą).
Nazywane też “Ten-no kamae” postawą Nieba.

 Hasso-no kamae 八相の構え

IN 陰
Miecz uniesiony i skierowany ostrzem pod kątem ok. czterdziestu pięciu stopni do góry. Tsuba (garda miecza) utrzymana na wysokości twarzy. “In-no kamae” postawa drzewa.

 Gedan-no kamae 下段の構え

ZIEMIA 地
W tej postawie ostrze miecza trzymanego w dłoniach skierowane jest w dół, poniżej lini kolan, tzw. postawa niska.
Postawa obronna przydatna np. do odbijania ciosów. Inna nazwa to “Chi-no kamae” czyli postawa ziemi.

 Wakigamae 脇構

YO 陽
Miecz w tej postawie schowany jest za sobą. Wyczekiwanie na atak.
Opracowane przez Japońskie Stowarzyszenie Szermierki

Trzymanie i noszenie miecza

Istnieją cztery dopuszczalne sposoby trzymania i noszenia miecza.

  1. Miecz noszony za pasem. Jest to preferowana postawa w Dojo, rzadziej natomiast na zewnątrz Dojo.
  2. Miecz noszony w prawej ręce, ostrzem skierowanym w dół, rękojeścią do tyłu, ramię wyprostowane wzdłuż prawej strony ciała, kurikata za dłonią. Jest to zazwyczaj postawa statyczna, (brak ruchu) wykorzystywana podczas ukłonu w postawie stojącej.
  3. Postawa Sageto: Miecz trzymamy w lewej ręce, ostrzem skierowanym w górę, ramię wyprostowane wzdłuż lewej strony ciała, rękojeść skierowana nieznacznie do wewnątrz, kurikata schowana za dłonią. Zwykle jest to postawa statyczna (brak ruchu).
  4. Postawa Teito: Z postawy Sageto zeginij łokieć przenosząć tsubę wzdłuż ciała na jednym poziomie do lewej kości biodrowej, kierując tsuka lekko do wewnątrz.


Uwaga: Jeśli podczas nauczania, klasa zostanie zatrzymana w celu wyjaśnienia czy dyskusji, i trwa to dość długi czas, zanim praktyka zostanie wznowiona miecz powinien wrócić do Saya. Jeśli jest to tylko krótka instrukcja, stoimy zwykle trzymając miecz oburącz w swobodny sposób taki że kissaki jest skierowane w dół w kierunku podłogi przed sobą pod niewielkim kątem w prawo tak, że tylko końcówka jest skierowana do zewnętrznej przedniej i prawej strony stopy.