Ceremoniał

Reiho (ceremoniał w Iaido)

Sekwencja komend i ukłonów rozpoczynających trening Iaido.

  1. Shomen ni Rei – ukłon w Dojo w stronę Kamiza/Shomen (miecz leży na podłodze z prawej strony).
  2. Sensei ni Rei – ukłon do senseia.
  3. Otagai ni Rei – ukłon do pozostałych uczestników treningu. (Onegai shimasu*).
  4. To ni Rei – ukłon do miecza (miecz jest przełożony z prawej strony do lewej a następnie ułożony na podłodze przed sobą).

Sekwencja komend i ukłonów na zakończenie treningu Iaido.

  1. To ni Rei – ukłon do miecza (miecz jest wyciągnięty z za pasa i odpowiednio ułożony na podłodze przed sobą).
  2. Shomen ni Rei – ukłon w stronę Kamiza/Shomen (miecz zostaje przeniesiony na prawą stronę).
  3. Sensei ni Rei – ukłon do senseia.
  4. Otagai ni Rei – ukłon do pozostałych. (domo arigato gozaimashita**).

Uwaga: Komendą do ukłonu jest słowo Rei. Jeżeli sensei zwrócony jest przodem do klasy, zastosowana jest komenda Sensei ni Rei, w przeciwnym razie zostanie pominięty. W przypadku, gdy nauczyciel stoi przodem do klasy i pada komenda Shomen ni Rei trzeba zrobić krótką przerwę między Shomen Ni i Rei, aby nauczyciel odwrócił się i stanął przed shomen. Podobnie, należy dać czas dla nauczyciela na odwrócenie się i podaniem następnej komendy przed ukłonem w stronę klasy.

* Onegi shimasu – Oznacza „Proszę, zrób mi przysługę”. Jeśli nauczyciel jest ważniejszą osobą, wtedy należy się więcej szacunku, i mówimy Yoroshiku Onegai Shimasu.

** Domo Arigato Gozaimashita – Oznacza „Dziękuję za to, co zrobiłeś”. Mniej formalne ukłony pomiędzy instruktorem i studentami z wdzięczności za naukę to „Domo Arigato” lub po prostu „Domo”.

Gdy miecz jest położony wzdłuż prawej strony podczas ukłonów, krawędź jest skierowana w prawo, na zewnątrz.
Tsuba jest z przodu na wysokości kolan.