Zen Nippon Kendo Renmei

Zen Nippon Kendo Renmei Iaido została skrócona do Zen Ken Ren Iai (全剣連居合) zwana jest też jako Seitei Iai.
Seitei oznacza po prostu “Standard” lub “Jednolity”, w Japonii jest najczęściej określany jako Zen Ken Ren Iaido.
W roku 1969 komisja złożona z mistrzów Iaido ćwicząca różne style Iai (Muso Jikiden Eishin Ryu, Muso Shinden Ryu, Hoki Ryu i Hasegawa Ryu) stworzyła Zen Nippon Kendo Renmei (Wszech Japońska Federacja Kendo) i opracowała zestaw 7 form Seitei Iai. Zawierały one cztery formy siedzące – trzy (seiza) jedną (iai hiza) oraz trzy formy stojące (tachi).

1969 – Komisja ZNKR:

– Danzaki Tomoaki, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
– Yamatsuta Jukichi, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
– Yamamoto Harusuke, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
– Masaoka Kazumi, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
– Muto Shuzo, Hanshi, 9 Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
– Kamimoto Eichi, 9 Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
– Yoshizawa Ikki, 9 Dan Hanshi, Hoki Ryu
– Tsumaki Seirin, 8 Dan Kyoshi, Tamiya Ryu
– Suetsugo Tomezo, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
– Nukada Hisashi, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
– Ohmura Tadaji, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
– Sawayama Shuzo, 8 Dan Kiyoshi, Hoki Ryu

Zen Nippon Kendo Renmei

1980 – Komisja ZNKR:

– Danzaki Tomoaki, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
– Kamimoto Eichi, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
– Hashimoto Masatake, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
– Wada Hachiro, 8 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
– Mitani Yoshisato, 8 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
– Sawayama Shuzo, 8 Dan Hanshi, Hoki Ryu
Komisja mistrzów miecza stowarzyszonych w Zen Nippon Kendo Renmei dodała trzy kolejne formy.

2001 – Komisja ZNKR:

– Ikeda Teruo, 8 Dan Hanshi
– Ueno Sadanori, 8 Dan Hanshi
– Kawamura Yoshio, 8 Dan Hanshi
– Kishimoto Chihiro, 8 Dan Hanshi
– Fukuda Kazuo, 9 Dan Hanshi
– Fujita Tadashi, 8 Dan Hanshi
– Fujita Mitsuaki, 8 Dan Hanshi

2006 – Komisja ZNKR:

– Kawaguchi Toshihiko, 8 Dan Hanshi
– Kishimoto Chihiro, 8 Dan Hanshi
– Takeda Kiyofusa, 8 Dan Hanshi
– Yasunaga Takeshi, 8 Dan Hanshi
– Yamasaki Takashige, 8 Dan Hanshi
– Yamazaki Masahiro, 8 Dan Hanshi
częściowo zaktualizowała formy Seitei Iei.

Tych 12 form kata zawiera 90 procent podstaw Iaido. Seitei Iai obejmuje 4 siedzące i 8 stojących form, reprezentujących najbardziej efektywne techniki pochodzące z kilkusetletniej tradycji władania mieczem. Jednakowoż zrozumienie najgłębszej istoty tej sztuki umożliwia dopiero intensywny trening starych szkół (Koryu), w których prawdziwy duch Iaido przejawia się w całej pełni.

Wszystkie formy kata zaczynają się i kończą włąściwą ceremonią “Reiho”. W zależności od sytuacji jest ona wyrazem szacunku do przeszłości (najstarszych mistrzów), współczesności (do nauczyciela i miecza) i do przyszłości tej dyscypliny (czyli uczniów).

Wraz z pojawieniem się ZNKR Iaido, tradycyjnych szkół “Ryu-Ha” wprowadzono standardowo system stopni.
Do oceny doświadczenia kandydatów zastosowano system stopni kyu od 5 do 1 i stopni dan do 8.
W większości organizacji Iaido stopień 1 kyu jest egzaminem obowiązkowym który dopuszcza do podejścia na stopień mistrzowski 1 dan.

Formy iaido ZNKR

Seiza no bu (rozpoczynane z seiza)
1 – Ippon me: Mae – 前
2 – Nihon me: Ushiro – 後 ろ
3 – Sanbon me: Ukenagashi – 受 け 流 し

Iai-hiza no bu (rozpoczynane z iai-hiza)
4 – Yonhon me: Tsuka-ate – 柄 当 て

Tachi ai no bu (rozpoczynane na stojąco)
5 – Gohon me: Kesagiri – 袈 裟 切 り
6 – Roppon me: Morote-zuki – 諸 手 突 き
7 – Nanahon me: Sanpōgiri – 三 方 切 り
8 – Happon me: Ganmen-ate – 顔 面 当 て
9 – Kyuhon me: Soete-zuki – 添 え 手 突 き
10 – Juppon me: Shihōgiri – 四 方 切 り
11 – Jiu-ippon me: Sōgiri – 総 切 り
12 – Jiu-nihon me: Nukiuchi – 抜 き 打 ち

Diagram cięć w formach ZNKR