Regulamin egzaminacyjny kyu IAIDO

 

Regulamin pdf.

Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Kendo wprowadza się pięć stopni kyu – od piątego (najniższe) do pierwszego (najwyższe) włącznie.

Egzaminy na 5, 4, 3 i 2 kyu

 • są egzaminami lokalnymi, które mogą przeprowadzać instruktorzy lokalnie (z minimum 1 dan iaido)
  egzaminy te nie są obowiązkowe, tzn. można od razu zdawać na 1 kyu
 • egzaminy te można zdawać z bokken (bokuto)
 • organizator egzaminu ma obowiązek powiadomienia o egzaminie Komisję Iaido PZKendo oraz Zarząd PZKendo minimum 2 tygodnie przed planowanym egzaminem.

Egzamin 1 kyu

 • jest egzaminem obowiązkowym, zdawanym przed komisją egzaminacyjną;
 • na 1 kyu w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą 3 osoby z minimum 3 dan iaido każda;
 • egzamin ten zdaje się obowiązkowo z mieczem iaito i sageo;
 • organizator egzaminu ma obowiązek zgłosić egzamin do Komisji Iaido PZKendo oraz Zarządu PZKendo miesiąc przed planowanym egzaminem. Zgłoszenie powinno zawierać datę egzaminu oraz skład komisji egzaminacyjnej.

Wszystkie stopnie, od piątego do pierwszego kyu włącznie, można uzyskać wyłącznie w Polsce. Postanowienie to nie dotyczy zawodników polskich i polskiego pochodzenia, trenujących w klubach zagranicznych powyżej trzech miesięcy, lub będących zarejestrowanymi zawodnikami klubu zagranicznego.

Kryteria egzaminacyjne na stopnie 5 – 2 kyu

 • 5 kyu: 3 formy ZNKR iaido (3 miesiące treningów)
 • 4 kyu: 4 formy ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)
 • 3 kyu: 5 form ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)
 • 2 kyu: 5 form ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)

Kryteria egzaminacyjne na stopień 1 kyu

 • 1 kyu: 5 form ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)

Zdający egzamin mogą wybrać dowolne formy do egzaminu pod warunkiem, że komisja egzaminacyjna nie narzuci form obowiązkowych.

Opłaty egzaminacyjne i rejestracyjne

 • 5 kyu: opłata egzaminacyjna 10 zł, opłata rejestracyjna 10 zł – razem 20 zł
 • 4 kyu: opłata egzaminacyjna 20 zł, opłata rejestracyjna 20 zł – razem 40 zł
 • 3 kyu: opłata egzaminacyjna 30 zł, opłata rejestracyjna 30 zł – razem 60 zł
 • 2 kyu: opłata egzaminacyjna 40 zł, opłata rejestracyjna 40 zł – razem 80 zł
 • 1 kyu: opłata egzaminacyjna 50 zł, opłata rejestracyjna 50 zł – razem 100 zł

Postanowienia ogólne

Organizator w terminie 2 tygodni musi przesłać protokoły z egzaminu do PZKendo oraz kopię protokołu do Komisji Iaido PZKendo i wpłacić opłatę rejestracyjną na konto PZKendo oraz dokonać rozliczenia finansowego z członkami komisji egzaminacyjnej.

Regulamin zatwierdzony z dniem 24 września 2010 roku decyzją Prezesa PZKendo.

Copyright © 2020 Senshinkan Zielona Góra
Ostatnia aktualizacja: 6.04.2020