Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne
Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: https://iaido.zgora.pl/. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
Operatorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest sekcja “Iaido Zielona Góra” reprezentowana przez Piotra Kopeckiego Monte Cassino 23/8, 65-561 Zielona Góra.
Możesz się z nami kontaktować przez e-mail: iaido.zgora@gmail.com

Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu informacje w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie,
• poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”),
• poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

O plikach cookies możesz więcej przeczytać w naszej Polityce Cookies.
Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, takich jak: adres IP
Użytkownika, rodzaj przeglądarki oraz jej język, godzina dostępu oraz adresy wejściowych stron
internetowych.

Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia
jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

(a) czas nadejścia zapytania,
(b) czas wysłania odpowiedzi,
(c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
(d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
(e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
(f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
(g) informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe
Serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zbieranie Danych Osobowych Użytkowników
Od Użytkowników Serwisu zbieramy dane osobowe w przypadku dobrowolnego wypełnienia przez
nich formularzy elektronicznych, dostępnych w Serwisie.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, może następować w celu, dla jakiego
dane zostały zebrane w Serwisie, w szczególności:

• w celu korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w Serwisie (formularze zgłoszeniowe, formularze kontaktowe) – podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi,
• w celach na które Użytkownik Serwisu wyraził zgodę, w tym w celach marketingowych oraz
w celach rekrutacyjnych – podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez
Użytkownika zgoda, która będzie mogła być w każdej chwili przez niego wycofana,
• wypełnienia przez Iaido Zielona Góra obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
• wypełnienia przez Iaido Zielona Góra prawnie uzasadnionych interesów, które nie naruszają praw i
wolności osoby, której dane dotyczą – takimi prawnie uzasadnionymi interesami Iaido Zielona Góra są:
obsługa zgłoszeń Użytkowników, administrowanie Serwisem oraz zapewnienie jego
prawidłowego funkcjonowania

W przypadku konieczności kontaktu z Użytkownikiem, Iaido Zielona Góra będzie wykorzystywać w tym celu podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo:

• (a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, sprostowania
oraz aktualizacji treści danych,
• (b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
• (c) przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora – jednakże zrobimy to tylko
jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe,
• (d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przetwarzania
danych w związku z wypełnianiem przez Iaido Zielona Góra prawnie uzasadnionych interesów,
• (e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownikom
Serwisu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez kontakt
listowny z inspektorem danych osobowych (dane kontaktowe powyżej).
W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami: iaido.zgora@gmail.com .
Iaido Zielona Góra zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisu
informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu
na usprawiedliwione cele biznesowe. Dane Użytkowników Serwisu, które przetwarzamy na
podstawie udzielonej przez nich zgody, będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

Udostępnianie Danych Osobowych Użytkowników
Dane osobowe zgromadzone przez Iaido Zielona Góra mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym
podmiotom, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Iaido Zielona Góra może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu swoim
podwykonawcom wyłącznie wtedy, gdy podmioty te zobowiążą się w pełni przestrzegać wszystkich
wymogów w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, określonych przez Iaido Zielona Góra oraz
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych
Iaido Zielona Góra zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów
prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Iaido Zielona Góra zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
Wykorzystujemy wysoce zaawansowane technologie oraz procedury bezpieczeństwa w celu
ochrony danych osobowych Użytkowników przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem lub
ujawnieniem.

Egzekwowanie Polityki Prywatności
Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile
widziane i powinny być przesyłane na adres email dostępny w zakładce Kontakt znajdującej się w Serwisie.


 

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie („ciasteczka”) to niewielkie pliki zawierające dane umieszczane na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie są szeroko wykorzystywane przez właścicieli stron internetowych w celu umożliwienia lub poprawy skuteczności ich funkcjonowania, jak również do celów informacyjnych.
Pliki cookie utworzone przez właściciela strony internetowej (w tym przypadku Iaido Zielona Góra) są nazywane „plikami cookie pierwszej kategorii”. Pliki cookie utworzone przez osoby inne niż właściciel strony internetowej nazywane są „plikami cookie stron trzecich”. Pliki cookie stron trzecich umożliwiają funkcjonowanie na stronie internetowej usług lub funkcji dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. reklamy, treści interaktywne, narzędzia analityczne). Podmioty, do których należą pliki cookie stron trzecich, mogą rozpoznawać komputer użytkownika zarówno podczas wizyty na danej stronie, jak i podczas odwiedzin innych stron internetowych.
Pliki cookie dzielą się na pliki sesyjne i trwałe. Sesyjny plik cookie jest usuwany po zakończeniu sesji użytkownika, w praktyce następuje to wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę i pozostanie aktywny do ustalonej daty wygaśnięcia (pod warunkiem że nie zostanie wcześniej usunięty przez użytkownika).

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie?
Korzystamy z plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie stron trzecich z kilku powodów. Niektóre „ciasteczka” są z przyczyn technicznych niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej. Inne pliki cookie umożliwiają nam śledzenie i reagowanie na zainteresowania naszych użytkowników, aby wzbogacić doświadczenia związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej do celów reklamowych, analitycznych i innych.


Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Przeczytaj: wszystko o ciasteczkach

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.