Sensei Furuichi Norio urodził się 28 października 1951 roku w mieście Tanagura, w prefekturze Fukushima w północno-wschodniej części wyspy Honsiu, głównej wyspy Japonii.
W wieku 11 lat rozpoczął naukę Iaido i Kendo u Sensei One Ichiro Hanshi 8 Dan, którego uczniem pozostał aż do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego w 1974 roku.

Między 1977 a 1979 Furuichi Sensei pogłębił swoje studia nad Iaido i Kendo pod kierunkiem Sensei Izawy Zensaku Hanshi 8 Dan.

 

 

 Furuichi Sensei wykłada Iaido na Uniwersytecie Tokai w Kanagawie od 1975 roku i do dziś kieruje sekcją Iaido.
Założył własne dojo Iaido w 1989 roku w prefekturze Kanagawa.
Nosi ono nazwę „Shoushikai Budo Juku” (湘 志 会 武 道 塾)- przetłumaczone: „Szkoła-Budo Shoushikai”.
Nazwa nawiązuje do regionu „Shonan” (湘南), w którym zlokalizowane jest dojo w pierwszym kanji (湘)
oraz ideę „wspólnego ducha” w drugim kanji (志).

Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało Sensei Norio Furuichi jako „Ambasadora Kultury Japonii”
do ponad 20 krajów na różnych kontynentach, aby przybliżyć Kendo i Iaido dla innych kultur.

W Europie Sensei Furuichi regularnie naucza Iaido od 1990 roku, zwłaszcza we Włoszech, Belgii i Niemczech
a od 2015 także w Polsce.

8 Dan Iaido, Kyoshi
7 Dan Kendo, Kyoshi
7 Dan Batto
6 Dan Tankendo
6 Dan Jukendo
3 Dan Jodo